LeesID

twain

The adventures of Huckleberry Finn

For adult readers 

Huckleberry Finn is een vrijbuiter. Zijn moeder kent hij niet, zijn vader is een dronkelap. Als hij plotseling veel geld krijgt, gaat hij met Jim, een gevluchte slaaf, in een bootje de Mississippi op, om Jim te helpen zijn vrijheid te krijgen.

1 Het begin

You don’t know about me, without you have read a book by the name of The Adventures of Tom Sawyer, but that ain’t no matter. That book was made by Mr. Mark Twain, and he told the truth, mainly. There was things which he stretched, but mainly he told the truth. That is nothing. I never seen anybody but lied, one time or another, without it was Aunt Polly, or the widow, or maybe Mary. Aunt Polly – Tom’s Aunt Polly, she is – and Mary, and the Widow Douglas, is all told about in that book – which is mostly a true book; with some stretchers, as I said before.

            Now the way that book winds up, is this: Tom and me found the money that the robbers hid in the cave, and it made us rich. We got six thousand dollars apiece – all gold. It was an awful sight of money when it was piled up. Well, Judge Thatcher, he took it and put it out at interest, and it fetched us a dollar a day apiece, all the year round – more than a body could tell what to do with. The Widow Douglas, she took me for her son, and allowed she would sivilize me; but it was rough living in the house all the time, considering how dismal regular and decent the widow was in all her ways; and so when I couldn’t stand it no longer, I lit out. I got into my old rags, and my sugar-hogshead again, and was free and satisfied. But Tom Sawyer, he hunted me up and said he was going to start a band of robbers, and I might join if I would go back to the widow and be respectable. So I went back.

2 Inhoud

The Adventures of Huckleberry Finn gaat over de reis van Huckleberry Finn, een personage dat Mark Twain al eerder gebruikte in Tom Sawyer. Door een meevaller in Tom Sawyer heeft Huckleberry Finn een grote hoeveelheid geld gekregen, geld waar zijn alcoholische en criminele vader op uit is. In plaats van bij zijn vader te blijven besluit Huck om weg te lopen. De logische manier voor hem om dit te doen is de Mississippi af te varen. Hij komt een gevluchte slaaf, genaamd Jim, tegen; samen beleven ze verschillende avonturen terwijl ze proberen om later naar de Noordelijke Verenigde Staten te komen (bij de Mississippi vandaan) waar Jim vrij zal zijn omdat de slavernij daar al afgeschaft is. Uiteindelijk komen Huckleberry en Jim bij familie van Tom Sawyer terecht, waar na een bijzonder omslachtige ‘bevrijdingspoging’ Jim zijn vrijheid krijgt. 

3 Informatie

Titel

The Adventures of   Huckleberry Finn

Auteur

Mark Twain

Uitgever

Penguin   Classics

Plaats   van uitgave

Londen

Jaar   van (eerste) uitgave

1884

Aantal   pagina’s

297

Bijzonderheden  

43   hoofdstukken

Tijd   waarin het verhaal speelt

19e   eeuw

Plaats   van handeling

USA,   langs de Mississippi

Genre

Picaresque bildungsroman

Tags

vriendschap,   armoede, racisme, slavernij, USA

Literair niveau

5

ERK-niveau

C1

Leeftijdsgroep

adult

Boekbeschrijving   door

F.J.   van Gorp

4 Auteur en werk

Mark Twain is het pseudoniem van Samuel Langhorne Clemens (1835 – 1910). Hij volgde een opleiding tot boekdrukker, en werkte een aantal jaren als zodanig in verschillende steden tot hij kapitein van een rivierboot op de Mississippi werd. Na een korte en onsuccesvolle tijd als goudzoeker zocht hij zijn heil in de journalistiek; de populariteit van zijn werk als journalist werd de aanleiding voor zijn latere werken in romanvorm.

The Adventures of Huckleberry Finn is één van de Great American Novels en het is een van de eerste Amerikaanse literaire werken waarin lokaal taalgebruik, zoals de variatie tussen het taalgebruik van blanke en zwarte Amerikanen wordt gebruikt. Hoewel het aanvankelijk als zeer controversieel werd gezien, werd het boek toch veelvuldig bewerkt en aangepast voor film en toneel en het heeft verscheidene auteurs en artiesten geïnspireerd voor verder literair, muzikaal en visueel werk. 

5 Moeilijkheid

De taal van The Adventures of Huckleberry Finn is moeilijk: het is de taal uit de negentiende eeuw, het is Amerikaans, er wordt slang gebruikt (zowel gesproken door blanke als door zwarte Amerikanen) en het is vaak de taal van ongeletterde mensen. Vandaar dat het taallniveau C1 is.

Het literaire niveau van de roman is ook hoog. De verteller is een onbetrouwbare verteller en hij weet soms niet precies – door zijn jeugd, door zijn argeloosheid, door zijn gebrek aan opleiding – hoe hij iets moet zeggen. Een letterkundig onderlegde lezer zal zeker genieten van de humor en van de verrassende informatie die hij krijgt over een plattelandsstadje aan de Mississippi en haar inwoners. Vandaar dat The Adventures of Huckleberry Finn literair niveau 5 is. 

6 Didactische en letterkundige analyse

 

Dimensies

 

Indicatoren

 

Toelichting | complicerende factoren

 

 

Algemene   vereisten (om tekst te kunnen begrijpen)

 

Bereidheid

 

Bereidheid moet aanwezig zijn maar vraagt niet   veel van leerling.
  Opmerkingen:
  Het boek is niet heel ingewikkeld om te   lezen, maar het bevat thema’s die   soms ver buiten de belevingswereld van   leerlingen staan, en vergeleken met veel boeken die leerlingen tegen   zullen komen is (de onverkorte   versie van) The Adventures of   Huckleberry Finn een vrij lang boek.

 

 

Interesses

 

Racisme, slavernij, avontuur. Het idee om te   ontsnappen aan de eigen omgeving   en op avontuur te gaan. Geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika.
 
 

 

Algemene   kennis

 

Het boek laat adolescenten nadenken over maatschappelijke, psychologische en morele kwesties van volwassenen.
 
Voorbeelden:
  Racisme en slavernij staan centraal in het boek en daaronder ligt de vraag wie in het boek nu echt geciviliseerd   zijn. Ook zonder veel specifieke kennis zullen adolescenten deze thema’s   kunnen ontdekken.

 

 

Specifieke   culturele en literaire kennis

 

Kennis moet toereikend zijn om tot het boek door te dringen.
  Voorbeelden:

Leerlingen moeten zich bewust zijn van de globale geschiedenis van de   slavernij in de Verenigde Staten. Bij voorkeur hebben ze minimaal een   oppervlakkige kennis van de negentiende-eeuwse geschiedenis van de VS, zodat ze de significantie van het reizen   naar de noordelijke staten beter   kunnen doorgronden.

 

 

Vertrouwd   met taalgebruik en literaire stijl (ERK)

 

Vocabulaire

 

Gedateerd taalgebruik.

Voorbeelden:
  Mark Twain gebruikt specifiek taalgebruik dat bij de verschillende personages   past, qua afkomst, opleiding en regio. Met name het taalgebruik van Jim, een   slaaf van Afrikaanse afkomst, is soms lastig te lezen. Dit is een van de   factoren die Huckleberry Finn zo uitzonderlijk maakte ten tijde van   publicatie, en het is dus wel belangrijk dat leerlingen zich realiseren   waarom het taalgebruik op deze manier wordt toegepast.

 

 

Zinsconstructies

 

Zinsconstructies zijn enigszins complex.
  Toelichting/voorbeelden:
  Doordat het taalgebruik gedateerd is en er diverse dialecten gebruikt worden   zijn sommige zinnen lastig te lezen. Twee voorbeelden: ‘They wouldn’t took   any money for her’ (p.108) betekent ‘They would not have taken money   for it’: ‘Ze zouden geen geld voor [deze klok] hebben aangenomen’.
I spec’ I aint never   gwyne to see you no mo’ (p.163) betekent ‘I expect I am never going to   see you again’, ‘ Ik verwacht jullie nooit meer te zien’.

 

 

Stijl

 

Af en toe wordt de handeling onderbroken door gedachten en   beschrijvingen.
  Voorbeelden:

Over het algemeen is de verhaallijn lineair, de informatie is niet   altijd compleet omdat het vanuit het perspectief van Huckleberry wordt   verteld, maar die informatie is meestal niet meerduidig en wordt niet onderbroken.

 

 

Vertrouwd   met literaire procedés

 

Actie

 

Het boek bevat een dramatische verhaallijn waarin   handelingen en gebeurtenissen elkaar in een betrekkelijk hoog tempo opvolgen.   De spanning wordt af en toe onderbroken door gedachten en beschrijvingen.
 
Toelichting:

Het boek bevat een dramatische, satirische verhaallijn, maar vergeleken   met veel boeken die de leerlingen   gelezen zullen hebben zit er relatief veel ruimte tussen de diverse grote   gebeurtenissen. In de nasleep van een gebeurtenis praten Huckleberry en Jim   over zo’gebeurtenis, wat voor adolescenten die minder geïnteresseerd zijn in   de achtergronden en meer in het verhaal zelf tot een verslapping van de   aandacht zou kunnen leiden.

 

 

Chronologie

 

Het boek bevat basale structuurelementen.
 
Toelichting:

Het verhaal is lineair, met enkele verwijzingen   naar eerdere gebeurtenissen die al dan niet binnen de periode van het verhaal   beschreven in dit boek vallen. Dit   is voor leerlingen gemakkelijk bij te houden.

 

 

Verhaallijn(en)

 

Het verhaal bevat een duidelijke transparante   verhaallijn.

Toelichting:

De verhaallijn gaat exclusief over de reis van   Huckleberry en Jim. Er zijn wel gebeurtenissen daaromheen, die meestal niet   volledig beschreven worden, maar dit wordt vooral veroorzaakt door het feit   dat het verhaal vanuit een enkel perspectief verteld wordt.

 

 

Perspectief

 

Het verhaal wordt verteld   vanuit een constante perspectief.

Toelichting:

Het complete verhaal wordt   verteld vanuit het perspectief van Huckleberry, met sporadische momenten waar   Mark Twain zijn eigen mening laat doorschemeren in de woorden van   Huckleberry.

 

 

Betekenis

 

Er zijn meerdere betekenislagen in het verhaal.   Ook zonder deze te ontdekken is het boek te begrijpen en te waarderen.
  De thema’s en betekenislagen zijn multi-interpretabel. De thema’s staan   verder van de belevingswereld van de doelgroep.
 
Toelichting:

Het verhaal heeft diverse thema’s en   betekenislagen die multi-interpretabel zijn, maar ook zonder deze te   doorgronden en analyseren kunnen leerlingen het verhaal begrijpen en   waarderen.

 

 

Vertrouwd   met literaire personages

 

Karakters  

 

De karakters zijn complex, onvoorspelbaar en   dubbelzinnig. Om deze te begrijpen is enig historisch besef nodig.

Toelichting:

De meeste karakters zijn specifiek voor een   midden-19e-eeuwse setting, waardoor ze ver van de belevingswereld   af staan. Veel van de acties van Huckleberry bijvoorbeeld komen voor een   modern publiek over als racistisch, terwijl voor de tijd waarin het verhaal   gezet is deze acties juist extreem progressief en tolerant zijn. Daarnaast   zijn er meer personages die door hun acties ver van de belevingswereld van leerlingen afstaan, zoals de   bloedvete tussen de Grangerfords en de Shepherdsons.

 

 

Hoeveelheid

 

Er is een groot aantal karakters maar hun relatie met elkaar kan   duidelijk worden onderscheiden.
 
Toelichting:

Het merendeel van de karakters is alleen   belangrijk in het onderdeel waarin ze voorkomen, vaak als specifiek voorbeeld   van een sociale misstand of als voorbeeld van het barbarisme van ‘beschaafde’   mensen. Ze zijn duidelijk onderscheiden van de hoofdpersonages.

 

 

Verhoudingen

 

De verhoudingen zijn expliciet, niet   dubbelzinnig, en duidelijk aangegeven.

Toelichting:

Vooral voor een modern publiek zijn de relaties   tussen de personages duidelijk te volgen. Voor een 19e-eeuws   publiek zouden de relaties tussen met name Huckleberry en Jim waarschijnlijk   veel minder vanzelfsprekend zijn. Vooral doordat het verhaal vanuit Huckleberry   verteld wordt, en Huckleberry veel observeert, zijn de verhoudingen   gemakkelijk te doorgronden.

 

 

Verantwoording

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Adventures_of_Huckleberry_Finn#Adaptations

http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain

Abrams, M.H. A   Glossary of Literary Terms. Boston, Thomson Higher Education. 2005

 

 

Relevante bronnen

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_American_Novel#Books_referred_to_as_.22Great_American_Novel.22

 

 7 Verwerking en verdieping

N4

  • Vind je dat Huckleberry een goede keus heeft gemaakt wanneer hij besluit zijn huis en omgeving te verlaten? Waarom vind je dat?

N5

  • Analyseer de vriendschap tussen Huckleberry en Jim aan de hand van voorbeelden uit het boek.
  • Mark Twain geeft in The Adventures of Huckleberry Finn een duidelijk tijdsbeeld van dit deel van de Verenigde Staten halverwege de 19e eeuw. In hoeverre is hij kritisch over tijd, plaats of mensen uit die tijd?

N6

  • Kies een subplot uit de roman en leg uit wat deze subplot met de roman te maken heeft. 

8 Werken

Romans (een selectie):

The Adventures of Tom Sawyer (1876)

The Prince and the Pauper (1882)

The Adventures of Huckleberry Finn (1884) 

Non-fictie:

Life on the Mississippi (1883)

9 Leessuggesties

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:

  • True History of the Kelly Gang van Peter Carey
  • The Confessions of Nat Turner van William Styron
  • The Bluest Eye van Toni Morrison

10 Citaat

‘Goodness gracious, is dat you, Huck? En you ain’ dead – you ain’ drownded – you’s back agin? It’s too good for true, honey, it’s too good for true. Lemme look at you, chile, lemme feel o’ you.’ (p.92)